Архива за EPS

Javno preduzeće EPS je mrtvo – živelo akcionarsko društvo EPS ( ili ti politikansko dizanje repa mrtvom konju)

Posted in Uncategorized with tags , , , on 7. априла 2023. by N. Nikolić


Poslenjih meseci u medijma se pojavljuje sve više naslova o “prodaji” Elektroprivrede Srbije (EPS), koja je kulmiirala ovih dana, usled prevođenja EPS-a iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo.
Još je smešnija medijska priča da neko “zna” (bolje reći nagađa) kolika je stvarna vrednost EPS-a, ali se nikada nije osvrnuo na to da je isti propadao usled toga što nije “modernizovao” svoje kapacitete (ovog puta ne mislim na nove kapacitete u termoelektrani (TE) Drmno).
Stvarna slika u kojoj se EPS zapravo nalazi, znatno je tragičnija od one koja se zamišlja u glavama radnika, rukovodioca, analitičara i političara koji poslednjih meseci “važno” pričaju o EPS-u, ne spominjući ni jedan jedini stvarni argument zbog čega se sve ovo dogorilo. A to se dogodilo se sve dogodilo zato što su stručnjaci odavno zamenjeni poltronima, koje u svojoj zaleđini nisu imali znanje (mada su mnogi imali i akademske titule) već politikasko zaleđe.
Da bismo bolje pojasnili zašto je EPS morao da pređe iz javog preduzeća u akcionarsko drušvo, napravimo jednu jednostavnu malu analizu.
Kao prvo EPS od oktobra neće moći da izvozi električnu energiju u EU usleed CBAM-a (prekogranične ugljenične takse). Tačnije, moći će da izvozi električnu energiju, ali će morati da plaća cenu za emisijiu GHG gasova EU pri svakom izvezenom kilovatu električne energije. Samim tim, cena proizvedenog kilovata u Srbiji biće znatno veća od onih u zemljama koje nisu uvele istu taksu (na čemu se uveliko radi u regionu). Samim tim pad i priča o EPS-u kao trgovcu električnom energijom, iz razloga što NIKO NEĆE HTETI OD STRANCA DA KUPI ELEKTRIČNU ENERGIJU KOJU BUDE PROIZVODIO OVAKAV EPS.
Sledeće u nizu je potis sporazuma sa Energetskom zajednicom da ćemo sami smanjiti kapacitete termoblokova za 61% do 2030. i time se pridružiti naporima EU i UN u borbi protiv klimatskih promena. Samim tim, Republika Srbija je potpisala da će sama smanjiti termokapacitete sa sadašnjih 75% na oko 30%. Naravno, o ovome nećete naći ni jedan podatak u medijima jer isti dogovor (iako je javno dstupan) kriju, kako pozicioni tako i opozicioni mediji (iz čega se lepo može videti da svi u stvari duvaju u jednu istu tikvu).
Ukoliko neko misli da će zbog nedostatka električne nergije najviše trpeti privreda u narednom periodu, tu se takođe debelo prevario.
Već sada, gotovo svi izvoznici imaju (ili će uskoro dobiti) obavezu da na svojim prozvodima napišu kolika je emisija GHG emitovana za proizvodnju jedne jedinice proizvoda. Kako su većim delom isti proizvedeni upotrebom eletrične energije dobijene iz termolektrana, po automatizmu će imati više emisije GHG po jedinici proizvoda, pa će samim tim biti i manje interesantne za kupce (60% stanovništa EU svesno je potrebe za borbu protiv klimatskih promena). Pored toga, ponovo za pojedine proizvode uvodi se CBAM od oktobra, a lista proizvoda oporezovanih CBAM-om u narednom periodu biće samim tim duža.
Iz predhodno navedenog vidimo da će sama privreda u narednom periodu izbegavati da koristi električu energiju dobivenu iz termoelektrana kako bi njihovi proizvodi imali koliko toliko mogućnost plasiranja na druga tržišta.
Dakle, jedini potrošači električne energije iz termoelektrana biće sami građani Srbije i privreda orijentisana na unutrašnju prodaju (mada ima naznaka da će se i kod nas od 2026. za privredu uvesti neki vid takse za emtovanje GHG).
I na kraju, da objasnimo šta radi norveška konsultanska firma. Ova organizacija u stvari bi trebala da svede konačni račun za (ne)rad sindikata, menadžmeta i politikanata u prethodnim decenijama. Oni će u svom izveštaju staviti koliko u stvari ima viškova “radnika” (botova,familije i drugih uhleba), koje će se morati politikanti osloboditi u narednom periodu ili koju će građani nastaviti da plaćaju kroz bezpotrebno povećanje struje.
Oni će dati predlog konsolidacije EPS-a (otpuštanje botova, familije i drugih uhleba) koji će poitikanti predati MMF-u kako bi dobili neki novac u narednom periodu.
…O “viškovima radnika” i ostalim “poslovima” EPS-a razmišljaće nek drugi sastav Vlade Srbije, pošto je očigledno da sadašnja nema kapaciteta da reši trenutne nagomilane probleme EPS-a.

Nedostatak pravovremenih informacija u medijima i uticaj političkih lobija u donošenju odluka građana u Republici Srbiji

Posted in Uncategorized with tags , , , , , , , , on 26. маја 2021. by N. Nikolić

Štrajk upozorenja rudara, koji se dogodio 24. 5. 2021. u Kaleniću, na lokaciji određenoj za izgradnju termoelektrane „Kolubara B“, najbolje ukazuje kako se manipuliše neinformisanim građanima od strane zainteresovanih političkih lobija.
Pre više od jedne decenije u svetu je otpočet proces dekarbonizacije proizvodnje energije i njena transformacija ka niskougljeničnim izvorima energije.
Naravno, Republika Srbija, kao i ceo region Zapadnog Balkana kasni u ovoj tranziciji, kao i u mnogome čemu.
Ono što je interesantno u celoj priči jeste ćutanje zavisnih i nezavisnih medija o ovoj problematici, ili skretanje na priče u neki sasvim drugi pravac.
Iako je priča o dekarbonizaciji prilično prosta i zasniva se na smanjenju proizvodnje GHG gasova prilikom proizvodnje i transporta određenih proizvoda, ili usluga, priča u Republici Srbiji i regionu ima sasvim drugi značaj.
Stoga, prvo smatram da postavimo priču onako kako jeste.
Dekarbonizacija privrede je globalni proces koji se ubrzao naročito za vreme pandemije COVID 19.
Za vreme COVID 19 pandemije dogodio se veliki broj završnih razgovora u raznim međunarodnim organizacijama, poput MMF, OSCE, IEA, …, a i nekima u čije učlanjenje „ zvanično“ težimo poput EU. U njima su već dogovoreni tokovi buduće privrede i kako će se ona obavljati. Ukratko, na će se bazirati na dodatnom oporezivanju za vrednost GHG gasova koji je proizveden prilikom proizvodnje i transporta robe, ili i usluga do krajnjeg kupca.
Ovo u suštini znači da, ukoliko neki proizvod bude proizveden u Republici Srbiji, biće dodatno oporezovan za emisiju GHG gasova koja je nastala prilikom njegove proizvodnje (počevši od transporta sirovina, za količinu iskorišćene električne energije proizvedene u termolektranama,….).
Tako oporezovana roba, ili usluga moći će da uđe na većinu globalnih tržišta. Kao takva, ostaje pitanje da li će biti konkurentna svojom cenom u odnosu na drugu robu, ili uslugu na tom tržištu.
Sa druge strane, mediji i političari u Republici Srbiji ne pričaju o ovim procesima. Celokupno pitanje dekarbonizacije privrede i društva u celini svedeno je na priču o lobiranju ekoloških organizacija u gašenju elektrana kako bi se usaglasili sa ciljevima postavljenim od strane EU.

Sa druge strane, tu je i politički lobi koji je sve vreme znao o ovim dešavanjima na globalnom nivou ,ali zbog ličnih interesa prećutali su javnosti o svemu ovome. Naravno, preko svojih uređivačkih veza učinili su sve da ova tema ne dospe u medije, ili ima neki sasvim levi sadržaj (poput sukoba ekologa i energetičara,…)
Istina je da ukoliko uskoro ne počne proces dekarbonizacije u Republici Srbiji, privreda će imati veoma smanjeno tržište na kome će moći aktivno da učestvuje.
Privrednicima, koji posluju u Republici Srbiji, od 2015. je omogućeno da biraju svoje snabdevače električnom energijom. Na taj način izvoznici će moći da odaberu proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije, kako bi smanjili dodatna oporezivanja na stranom tržištu. Ovo će dovesti do potražnje električne energije iz obnovljivih izvora u narednom periodu i smanjenje potražnje za električnom energijom iz konvencionalnih termoelektrana, tako da će doći do njihovog samogašenja. To je očigledan način kako naši političari planiraju da završe sa javnim energetskim sektorom u Republici Srbiji.
Već sada se zna da se do 2023. sprema gašenje par manjih termoelektrana poput Svilajnca, a onda će sledeći na listi biti Kolubara i Kostolac i na kraju TENT Obrenovac 2050. – 2060.
Naravno, za smanjenje poslovanja i gašenje elektrana biće krivi stranci poput EU, uvoznički lobiji, MMF,… ali neće nikada politički lobi, koji je celu čorbu zakuvao kako bi ostvarili svoje lične interese i poslušni mediji koji građane drže u mraku

Dobri rezultati nove tehnologije instalirane u TE Kostolac B1 – Drmno

Posted in ekologija, energetika, EPS, Kostolac, PD "TERMOELEKTRANE I KOPOVI KOSTOLAC" DOO, planska dokumentacija with tags , , , , , on 19. марта 2015. by N. Nikolić

Na konfereciji za štampu Privrednog Društva „Termoelektrane i kopovi Kostolac“ doo održanoj  17.3.2015. , prezentovani su, između ostalog,  i rezultati eksploatacije revitalizovanog bloka Termoelektrane Kostolac B1 – Drmno.

Termoelektrana Kostolac B – Drmno

Revitalizovani blok TE Kostolac B1 nalazi se još uvek u fazi ispitivanja i trenutno kontinualno proizvodi nešto iznad 340 MV, uz emisiju azotnih oksida NOx 165 mg/m3, što je znatno bolje od ugovorom utvrđene vrednosti, koja je morala biti ispod 200 mg/m3 NOx.

Grafikon rada remontovanog bolka TE B1

Kako bi se došlo do garantovanih 350 MW,  ostalo je još da se izvede kalibracija mlinova za usitnjavanje uglja. Izvođači radova,  HITACHI, FEROMONT  i MINEL su u fazi vršenja priprema za ispitivanje granulacije uglja, koja bi bila efikasno spaljivana u novom kotlu. Samo ispitivanje zakazano je  za 25.3.2015.

Remontovani blok TE B1 Kostolac

 

Revitalizovani blok TE Kostolac B1  će se u daljoj ekploataciji u mnogome razlikovati  od  eksplatacije TE Kostolac B2, što će stvoriti i poboljšanje eksploatacije uglja. Njegovom eksplatacijom u narednom periodu, stvorena je veća potreba za kontinuiranom proizvodnjom  hogenizovanog uglja (uglja istog  kvaliteta) kako bi revitalizovani blok TE Kostolac B1 mogao da dostigne projektovani kapacitet.

 

Površinski kop Drmno

Da li Kostolčani imaju adekvatnu protivpožarnu zaštitu?

Posted in EPS, GRAD POŽAREVAC, GRADSKA OPŠTINA KOSTOLAC, KOSTOLAC, Kostolac, PD "TERMOELEKTRANE I KOPOVI KOSTOLAC" DOO, planska dokumentacija with tags , , , on 17. фебруара 2015. by N. Nikolić

Požar u Kostolcu, u stanu koji se nalazi na trećem spratu, u zgradi Trg Bratstva jedinstva 3.

U subotu, 14.02.2015 godine, oko 16h, dogodio se požar u Kostolcu u stanu koji se nalazi na trećem spratu, u zgradi Trg Bratstva jedinstva 3.

Kako nezvanično saznajemo, požar je izbio u stanu penzionisanog nastavnika Lazić Dragana, usled neopreznog rukovanja svećom.

Iako je požar izbio na samo nekoliko stotina metara od „vatrogasne stanice“ u Kostolcu, vatrogasci su imali dosta problema oko prilaska vozilom mestu gašenja požara, kao i pri samom gašenju.

Tačnije, pripadnici vatrogasne jedinice PD „TE-KO Kostolac“ doo, koji su prvi izašli na teren, morali su se, uz pomoć građana „probijati kroz špalir“ parkiranih vozila, kako bi se približili zgradi u kojoj je bio požar. Sledeći problem je usledio zbog loše tehničke opremljenosti samih „kostolačkih vatrogasaca“, što im je omogućilo gašenje požara samo sa spoljne strane.

Posle dvadesetak minuta, došla su u pomoć dva vatrogasna vozila sa posadama vatrogasne jedinice MUP-a iz Požarevca. Oni su zajedničkim naporima uspeli da ugase požar tek posle više od sat vremena.
Ovako dugo trajanje gašenja požara imalo je za posledicu veliku materijalnu štetu, kako u stanu koji je u potpunosti izgoreo, tako i u stanovima okolnih stanara.

Na sreću, u ovom požaru nije bilo žrtava, ali je jedan sugrađanin hospitalizovan usled „trovanja dimom“.

Ono što je ovaj požar pokazao je da i posle više od decenije (tačnije gotovo petnest godina od požara u zgradama pod nazivom „Crne Udovice“), Kostolčani koji žive u objektima kolektivnog stanovanja – zgradama, nisu sigurni da će nadležne službe moći brzo i efikasno delovati usled požara.

lokalna samouprava, iako je u njenoj nadležnosti, već petnest godina nije ništa uradila povodom arhitektonskih i drugih barijera koje onemogućavaju adekvatan prilazak vatrogasnim jedinicama mestu požara, iako su one regulisane planskom dokumentacijom.

Takođe, lokalna samourava ( a od pre dve godine i Gradska Opština Kostolac) za petnaest godina još uvek nije ništa uradila po pitanju da Kostolac dobije adekvatnu protivpožarnu zaštitu, profesionalnu vatrogasnu jedinicu u sastavu MUP-a, koja bi bila prilagođena delovanju u gradskim uslovima (vozila sa visokim merdevinama ili kranom za gašenje požara na visini,…).

Iz svega ovoga proizilazi da protivpožarna bezbednost više od 15000 građana GO Kostolac zavisi od aktivnosti vatrogasne jedinice PD „TE-KO Kostolac“ doo, na čemu smo im veoma zahvalni.
Problem je u tome što je ova jedinica namenjenja protivpožarnoj zaštiti EPS-ovih postrojenja!

Šta će se dogoditi ukoliko ona bude zauzeta svojim primarnim zadacima?!